Utforming av lafteknute

Vi bruker en lokal utforming av lafteknutene, “Revskorolaft”, og denne utformingen har vært benyttet i vårt distrikt i århundrer! Utformingen av lafteknutene utføres ved at man lager en opplaft på oversiden av stokken. Neste stokk tilpasses denne opplaften med en nedlaft slik at disse passer nøyaktig sammen. Lafteknutene lages ved først å sage ut formen med kjedesag, deretter bruker vi bile (øks) for å foreta den nøyaktige tilpasningen.