Tømmer

Vi lafter med 8″ tykkelse på tømmeret, men vi kan også produsere i andre dimensjoner, eksempelvis 6″. Tømmeret er 2-sidig skåret, og på den måten så beholder tømmeret sin naturlige form med krumminger og forskjell på topp -og rotmål. Slik skal det være med ekte håndlaft!