Taktro

Gulvbord eller panel kan legges over takåsene. Tykkelse vil variere ut fra hvilken senteravstand man har mellom åsene, egenvekt tak og snølast.