Stabbur på Tande i Lom

BESKRIVELSE

Stabburet er delvis fra 1700-tallet (1. etg.) og delvis fra 1800-tallet (2. etg.) og har opprinnelig stått i Heidal. Vi hadde jobben med å merke og demontere stabburet, og transporterte deretter dette til Tande i Lom. Stabburet hadde behov for rehabilitering som utskifting av takåser, sponsing av tømmerstokk i ene veggen, samt utskifting av bunnsviller, utskifting av gulvbord m.m.