Spor i røste for himling

Dette gjør vi for å få til en fin overgang mellom tømmeret og taktroen/himling. Dette forenkler også snekkerarbeidet ved at man slipper å forme bord inntil tømmerveggen.