Sødorp

BESKRIVELSE

Tilbygg til eksisterende hytte, innfestet på langvegg.

Areal:
BYA: 15 kvm.

Innhold:
Spisestue.