Restaurering av stabbur, Hallingdal

Skifting av tømmerstokker, samt diverse annet restaureringsarbeid.