Raftestikker

Dette gjør man for å lage opplegg for taket (taktroen) utenfor byggets yttervegger ved f. eks. varmtaksløsning der man kun bruker 1 lag med taktro/himling. Mange bruker det også som pynt når man har luftet takkonstruksjon.