Naust Mugvatnet

BESKRIVELSE

Restaurert båtnaust, skiftet tømmer i vegger/hjørner samt takåser. Det opprinnelige naustet stod på en myr, så det er laget platting av jernbanesviller som fundament.