Melingen

BESKRIVELSE

Her har vi økt vegghøyden i oppstuen ved å løfte taket og lafte 2 kvarv i tillegg til det opprinnelige og det er laftet nytt tilbygg av tømmer i samme stil. Det er også utført diverse arbeider med tilpassing og tetting av vinduer.