Måsåfar (mosefar)

Stokker i samme vegg blir sammenføyd ved å hogge et V-formet spor langs undersiden av overliggende stokk. Nøyaktig tilpasning til den runde oversiden av underliggende stokk gjøres ved at lafteren bruker et redskap med to klør, meddraget. Sporet lages med skarpe kanter slik at kantene på den øvre stokken presser seg inn i stokken som ligger under, og dermed danner et tett sjikt. Måsåfaret blir fylt med isolasjonsmateriale (laftevatt) for å hindre varmetap.