Kvernhus, Sel

BESKRIVELSE:

Lagt inn flere nye stokker i rundtømmer.