Høvling av takåser

Vi bruker takåser av gran eller furu.Takåsene har forskjellig topp -og rotmål, og vi høvler disse for hånd.