Garasje, Flå

BESKRIVELSE

Areal:
BYA: 25 kvm.

Innhold:
Enkeltgarasje i laft. Dør på siden av langveggen.