Fjøs Otta

Beskrivelse

Skiftet totalt 55 løpemeter tømmer, samt spunsinger.