Fjøs, Mugsetrene

BESKRIVELSE

Her har vi skiftet ut hele siden på langveggen, samt deler av gavelvegger.