Beitskispor / beitskier

På begge sider av alle dør- og vindusåpninger setter vi inn beitskier. Disse er avstivende og bidrar til å  holde veggen i lodd. Beitskiene felles inn i slisser som er skåret inn i enden av stokkene, og i tillegg må det også over beitskiene være avsatt noe fri høyde, da man må ta hensyn til at tømmerhus siger/synker noe.