Anneks, Kampen

BESKRIVELSE:

Areal:
BYA: 25 kvm. Herav utgjør svalgang 5 kvm.

Innhold:
Ett rom (stue, oppholdsrom evt. soverom)