Anneks E, Garmo

BESKRIVELSE

Areal: 
BYA: 16 kvm. (herav utgjør svalgang 4 kvm.)

Innhold:
1 rom (stue/oppholdsrom evt. soverom).