Tilbygg, Kvamsfjellet

BESKRIVELSE

Her laftet vi et tilbygg (laftekassen til høyre i bildet), og laget et mellomparti som forbinder den nye laftekassen med hovedhytten.

Areal:
BYA: 35 kvm. (tilbygget). I tillegg kommer svalgang.

Innhold:
Peisestue.