Lagring og tørking av tømmeret før bruk

Vi bruker hovedsaklig tømmer som er hugget lokalt, og som deretter naturtørkes i stabber med god lufting og dekkende tak. Området på tomten vår hvor vi lagrer tømmeret har naturlig god vindtrekk, og er således optimalt med tanke på å oppnå korrekt (lavt) fuktighetsnivå på tømmeret.