Anneks F, Sjoa

BESKRIVELSE

Areal:
BYA: 22 kvm. Herav utgjør svalgang 6 kvm.

Innhold:
1 rom (stue/oppholdsrom evt. soverom).